Pentedrone kopen

PENTEDRONE WORDT NIET MEER DOOR ONS VERKOCHT IVM HET PLAATSEN OP DE OPIUM LIJST

Al onze producten zijn voor research doeleinden, niet voor menselijke consumptie.

Synoniemen voor Penterdrone zijn:

  • 2-(methylamino)-1-phenyl-1-pentanon, monohydrochloride
  • Pentedrone
  • α-methylamino-valerofenon
Categorie:

R-C-SHOP verkoopt uitsluitend pentedrone van zeer goede kwaliteit. De kristallen kunnen verpoederd zijn, dit ligt aan de batch die we ontvangen.

De pentedrone die we verkopen is minimaal 98% .

Het cas nummer van de research chemical Pentedrone is 879722-57-3

Gevarenaanduidingscode (H-code):

H315 + H319 :
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H361 :
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):

P264:
Na het werken met dit product … grondig wassen.

P280:
Beschermende kledij dragen zoals handschoenen.

P305 +
BIJ CONTACT MET DE OGEN:” → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P351 + P338:
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

P332 + P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

P301 + p312:
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

 

Hoeveelheid:

1, 5, 10, 25, 50, 100

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Pentedrone kopen” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

3 × een =