4-MEC kopen

4-MEC WORDT NIET MEER DOOR ONS VERKOCHT IVM HET PLAATSEN OP DE OPIUM LIJST

Al onze producten zijn voor research doeleinden, niet voor menselijke consumptie.

Synoniemen voor 4-MEC zijn:

  • 2-(ethylamino)-1-(4-methylfenyl)-1-propanon, monohydrochloride
  • 4MEC
  • 4-methyl-N-ethyl kathinon
Categorie:

R-C-SHOP verkoopt uitsluitend 4-MEC van zeer goede kwaliteit. De kristallen kunnen verpoederd zijn, dit ligt aan de batch die we ontvangen.

De 4-MEC die we verkopen is minimaal 98% .

Het cas nummer van de research chemical 4-MEC is 1266688-86-1

Gevarenaanduidingscode (H-code):

H315 + H319 :
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H361 :
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):

P264:
Na het werken met dit product … grondig wassen.

P280:
Beschermende kledij dragen zoals handschoenen.

P305 +
BIJ CONTACT MET DE OGEN:” → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P351 + P338:
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

P332 + P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

P301 + p312:
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

Hoeveelheid:

1, 5, 10, 25, 50, 100

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “4-MEC kopen” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

vijf × vijf =