50 mg 3-meo-pcp kopen

(1 klantbeoordeling)

Al onze producten zijn voor research doeleinden, niet voor menselijke consumptie.

Synoniemen voor 3-meo-pcp zijn:

  • 1-[1-(3-methoxyfenyl)cyclohexyl]-piperidine, monohydrochloride.
  • 3-MeO PCP.
  • 3-MeO Fencyclidine.

Dit product is momenteel niet op voorraad.

Artikelnummer: Niet beschikbaar Categorie:

50 mg 3-meo-pcp kopen

Bij R-C-SHOP kunt u  3-meo-pcp kopen. Wij verkopen uitsluitend 3-meo-pcp kristal van zeer goede kwaliteit. De  kristallen kunnen verpoederd zijn, dit ligt aan de batch die we ontvangen.

De 3-meo-pcp Kristal die we verkopen is minimaal 98% .

Het cas nummer van de research chemical 3-meo-pcp is 91164-58-8

Gevarenaanduidingscode (H-code):

H315 + H319 :
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H361 :
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):

P264:
Na het werken met dit product … grondig wassen.

P280:
Beschermende kledij dragen zoals handschoenen.

P305 +
BIJ CONTACT MET DE OGEN:” → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P351 + P338:
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

P332 + P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

P301 + p312:
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

Hoeveelheid:

1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 100

1 beoordeling voor 50 mg 3-meo-pcp kopen

  1. Janneke

    Zo, dit is zeer goede kwaliteit, heb uitmuntende test resultaten gehad

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

16 + 5 =