6-APB 120mg research capsule

4.00225.00

Synoniemen voor 6-APB zijn:

  • a-methyl-6-benzofuranethanamine, monohydrochloride
  • 6-(2-aminopropyl) benzofuran
  • 6APB / 6-APB
  • Benzo Fury 6-(2-aminopropyl)benzofuran or 1-benzofuran-6-ylpropan-2-amine
Wissen
SKU: Niet beschikbaar Categorieën: ,

6-APB 120mg research capsule

R-C-SHOP verkoopt uitsluitend capsules met 6-APB poeder van zeer goede kwaliteit.

Voor research: Capsule openen en inhoud gebruiken voor research.

De 6-APB poeder die we verkopen is minimaal 97% .

Gevarenaanduidingscode (H-code):

H315 + H319 :

H360:

H361 :

H336:

Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):

P264:

P280:

P305 +

P351 + P338:

P337 + P313:

P332 + P313:

P301 + p312:

P312:

Na het werken met dit product ... grondig wassen.

Beschermende kledij dragen zoals handschoenen.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:" → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.

 

Hoeveelheid:

1, 5, 10, 25, 50, 100

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “6-APB 120mg research capsule” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *