3-MMC 150mg research capsule

15.00175.00

Al onze producten zijn voor research doeleinden, niet voor menselijke consumptie.

Synoniemen voor 3-MMC zijn:

  • 2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)-1-propanon, monohydrochloride
  • 3-MMC
  • 3-methyl MC
Wissen
SKU: Niet beschikbaar Categorieën: ,

3-MMC 150mg research capsule

Bij R-C-SHOP kunt u  3-MMC 150mg research capsule ’s kopen. Wij verkopen uitsluitend capsules met 3-MMC kristal van zeer goede kwaliteit. De  kristallen kunnen verpoederd zijn, dit ligt aan de batch die we ontvangen.

Voor research: Capsule openen en inhoud gebruiken voor research.

De 3-MMC kristal in de capsule die we verkopen is minimaal 98%.

Gevarenaanduidingscode (H-code):

H315 + H319 :
Veroorzaakt huidirritatie + Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H360:
Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H361 :
Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

H336:
Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen en handelingen (P-code):

P264:
Na het werken met dit product … grondig wassen.

P280:
Beschermende kledij dragen zoals handschoenen.

P305 +
BIJ CONTACT MET DE OGEN:” → onmiddellijk zachtjes afspoelen met water Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.

P351 + P338:
Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337 + P313:
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

P332 + P313:
Bij huidirritatie: Een arts raadplegen.

P301 + p312:
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

P312:
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

Hoeveelheid:

1, 5, 10, 25, 50, 100

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “3-MMC 150mg research capsule” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *