Lijst 1

Opiumwet

Geldend van 27-04-2018 t/m heden

Lijst I

International Non-proprietary Name (INN) ¹

andere benamingen

nadere omschrijving

25B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethaanamine

25C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-[(2-methoxyphenyl)methyl]ethaanamine

25I- NBOMe

4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine

4,4’-DMAR

4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

4-FA

4-fluoramfetamine

4-MEC

4-methylethcathinon

5F-APINACA

5F-AKB-48

5-IT

5-(2-aminopropyl)indool

acetorfine

acetyl-alfa-methylfentanyl

N-[1-(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]-acetanilide

acetyldihydrocodeïne

4,5-epoxy-3-methoxy-N-methylmorfinan-6-yl-acetaat

acetylfentanyl

N-(1-Fenethylpiperidin-4-yl)-N-fenylacetamide

acetylmethadol

acryloylfentanil

acrylfentanyl

AH-7921

3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide

alfacetylmethadol

alfameprodine

alfamethadol

alfa-methylfentanyl

N-[1(alfa-methylfenethyl)-4-piperidyl]propionanilide

alfa-methylthiofentanyl

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

α-PVP

alfa-pyrrolidinevalerofenon

alfaprodine

alfentanil

allylprodine

AM-2201

[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthaleen-1-yl)methanon

amfetamine

amineptine

7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

anileridine

benzethidine

benzylmorfine

3-benzoyloxy-4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

betacetylmethadol

beta-hydroxy-3-methylfentanyl

N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide

beta-hydroxyfentanyl

N-[1-(beta-hydroxyfenethyl)-4-piperidyl]-propionanilide

betameprodine

betamethadol

betaprodine

bezitramide

bolkaf

alle delen van de plant Papaver somniferum L. na het oogsten, met uitzondering van het zaad

brolamfetamine

DOB

butyrfentanyl

cathinon

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyfenetylamine

2C-I

2,5-dimethoxy-4-iodofenethylamine

2C-T-2

2,5-dimethoxy-4-ethylthiofenethylamine

2C-T-7

2,5-dimethoxy-4-(n)-propylthiofenethylamine

clonitazeen

cocablad

bladeren van planten van het geslacht Erythroxylon

cocaïne

(-)-3-beta-benzoyloxytropaan-2-beta-carbonzure methylester

codeïne

4,5-epoxy-3-methoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

codoxim

concentraat van bolkaf

het materiaal dat wordt verkregen door bolkaf te onderwerpen aan een behandeling ter concentratie van zijn alkaloïden

desomorfine

dexamfetamine

dextromoramide

dextropropoxyfeen

diampromide

diëthylthiambuteen

N,N-diëthyltryptamine, DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indol

difenoxine

difenoxylaat

dihydrocodeïne

dihydroethorfine

7,8-dihydro-7-alfa-[1-(R)-hydroxy- 1-methylbutyl]-6,14-endo-ethano-tetrahydro-oripavine

dihydromorfine

4,5-epoxy-N-methylmorfinan-3,6-diol

dimefeptanol

dimenoxadol

2,5-dimethoxyamfetamine, DMA

(±)-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine

2,5-dimethoxy-4-ethylamfetamine, DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-alfa-methylfenethylamine

2,5-dimethoxy-4-methamfetamine, STP, DOM

2,5-dimethoxy-alfa,4-dimethylfenethylamine

dimethylthiambuteen

N,N-dimethyltryptamine, DMT

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol

dioxafetylbutiraat

dipipanon

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

drotebanol

ecgonine

3-hydroxy-2-tropaancarbonzuur

N-ethyl-3,4-methyleendioxy-amfetamine, N-ethyl-MDA

(±)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methyleen-dioxy)fenethylamine

ethylmethylthiambuteen

ethylmorfine

4,5-epoxy-3-ethoxy-N-methyl-7-morfineen-6-ol

ethylon

ethylfenidaat

eticyclidine

etonitazeen

etorfine

etoxeridine

etryptamine

fenadoxon

fenampromide

fenazocine

fencyclidine

fenetylline

fenmetrazine

fenomorfan

fenoperidine

fentanyl

folcodine

furanylfentanyl

furethidine

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-fenyl-piperidine-4-carbonzure ethylester

GHB

4-hydroxyboterzuur

hennepolie

concentraat van planten van het geslacht Cannabis (hennep) verkregen door extractie van hennep of hasjiesj, al dan niet vermengd met olie

heroïne, diamorfine

4,5-epoxy-17-methylmorfinan-3,6-diyl-diacetaat

hydrocodon

hydromorfinol

hydromorfon

N-hydroxymethyleen-dioxy-amfetamine, N-hydroxyMDA

(±)-N-[alfa-methyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethyl]hydroxylamine

hydroxypethidine

isomethadon

JWH-018

naphthaleen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanon

ketobemidon

levamfetamine

levofenacylmorfan

levomethamfetamine

(-)-N,alfa-dimethylfenethylamine

levomethorfan

levomoramide

levorfanol

lysergide

LSD

MDMB-CHMICA

MDPV

3,4-methyleendioxypyrovaleron

mecloqualon

mefedron

4-methylmethcathinon

mescaline

3,4,5-trimethoxyfenethylamine

metamfetamine

metamfetamine racemaat

metazocine

methadon

methadon-tussenproduct

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-difenylbutaan

methaqualon

methcathinon

(2-methylamino)-1-fenylpropaan-1-on

2-methoxy-4,5-methyleendioxyamfetamine, MMDA

2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methyleendioxy)- fenethylamine

4-methylamfetamine, 4-MA

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-fenyl-2-oxazoline

methoxetamine

2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon

methyldesorfine

methyldihydromorfine

3,4-methyleendioxymethamfetamine, MDMA

(±)-N,alfa-dimethyl-3,4-(methyleendioxy)-fenethylamine

methylfenidaat

3-methylfentanyl

N-(3-methyl-1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide

MPPP

1-methyl-4-fenyl-4-piperidinol propionaat (ester)

4-methylthioamfetamine, 4-MTA

4-methylthio-alfa-methylfenethylamine

3-methylthiofentanyl

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

methylon

(RS)- 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propaan-1-on

metopon

moramide-tussenproduct

2-methyl-3-morfolino-1,1-difenylpropaan-carbonzuur

morferidine

morfine

4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol

morfine-methobromide

4,5-epoxy-N-methyl-7-morfineen-3,6-diol methylbromide

morfine-N-oxide

4,5-epoxy-3,6-dihydroxy-N-methyl-7-morfine

methiopropamine

MPA

MT-45

1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine

myrofine

nicocodine

nicodicodine

nicomorfine

noracymethadol

norcodeïne

norlevorfanol

normethadon

normorfine

norpipanon

opium

het gestremde melksap, verkregen van de plant Papaver somniferum L.

oripavine

3-O-demethylthebaine

6,7,8,14-tetradehydro-4,5-alpha-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol

oxycodon

oxymorfon

para-fluorfentanyl

4′-fluoro-N-(1-fenethyl-4-piperidyl)propion-anilide

parahexyl

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H– dibenzo[b,d]pyran-1-ol

para-methoxyamfetamine, PMA

p-methoxy-alfa-methylfenethylamine

para-methoxymethamfetamine, PMMA

N-methyl-1-(4-methoxyfenyl)-2-aminopropaan

pentedron

PEPAP

1-fenethyl-4-fenyl-4-piperidinolacetaat (ester)

pethidine

pethidine-tussenproduct A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

pethidine-tussenproduct B

4-fenylpiperidine-4-carbonzure ethylester

pethidine-tussenproduct C

1-methyl-4-fenylpiperidine-4-carbonzuur

piminodine

piritramide

proheptazine

properidine

propiram

psilocine

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

psilocybine

racemethorfan

racemoramide

racemorfan

remifentanil

rolicyclidine

secobarbital

sufentanil

tapentadol

tenamfetamine

tenocyclidine

tetrahydrocannabinol

(6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

thebacon

thebaïne

4,5-epoxy-3,6-dimethoxy-N-methyl-6,8-morfine

thiofentanyl

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propion- anilide

tilidine

TMA-2

2,4,5-trimethoxyamfetamine

trimeperidine

3,4,5-trimethoxyamfetamine, TMA

(±)-3,4,5-trimethoxy-alfa-methylfenethylamine

U-47700

XLR-11

zipeprol

¹ De door de Wereldgezondheidsorganisatie vastgestelde generieke benaming.

de esters en derivaten van ecgonine, die kunnen worden omgezet in ecgonine en cocaïne;

de mono- en di-alkylamide-, de pyrrolidine- en morfolinederivaten van lyserginezuur, en de daarvan door invoering van methyl-, acetyl- of halogeengroepen verkregen middelen;

vijfwaardige stikstof-gesubstitueerde morfinederivaten, waaronder begrepen morfine-N-oxide-derivaten, zoals codeïne-N-oxide;

de isomeren en stereoisomeren van tetrahydrocannabinol;

de ethers, esters en enantiomeren van de bovengenoemde substanties, met uitzondering van dextromethorfan (INN) als enantiomeer van levomethorfan en racemethorfan, en met uitzondering van dextrorfanol (INN) als enantiomeer van levorfanol en racemorfan;

preparaten die één of meer van de bovengenoemde substanties bevatten.